• Gymfit
    • Gymfit

    • 20. 6. 2022
    • Dňa 21.6. 2022- utorok má 1. stupeň športové podujatie GYMFIT počas 1. - 4. hodiny. Cvičiť sa bude v telocvični a na prednom školskom dvore.

    • EXKURZIA MOTÝLE EXOTICKÝCH TRÓPOV - 5.A

    • 19. 6. 2022
    •  

      

     Vo štvrtok 16.6.2022 sa žiaci 5.A triedy zúčastnili s učiteľmi Mgr. Lýdiou Krešovou a Mgr. Ivan Kováčikom zaujímavej exkurzie do skleníkov Botanickej záhrady UPJŠ Košice na výstave tropických motýľov z Afriky, Ázie a Ameriky. Motýle voľne lietali v skleníku, mohli sme ich pozorovať pri ich každodennej činnosti a dotknúť sa ich. Okrem motýľov sme videli množstvo živých rastlín a v exteriéri sekvojovec mamutí - najvyšší ihličnatý strom na svete, pod ktorým sa deti vyfotili. ​

     ​​​​​​​

     ​​​​​​​


    • EXKURZIA MOTÝLE EXOTICKÝCH TRÓPOV - 6.C

    • 19. 6. 2022
    • V sobotu 18.6.2022 sa žiaci triedy 6.C zúčastnili exkurzie do Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, kde prebieha do 3.júla zaujímava výstava tropických motýľov, ktoré voľne lietajú v skleníku a pasú sa na nektári kvetov a ovocí. Prezreli sme si aj expozície skleníkov - banánovníky, bambus, kaktusy, citrusy aj najvzácnejšiu rastlinu wolemiu vznešenú- ktorá rástla na Zemi v rovnakom období ako dinosaury. 

    • ŠKD – NA ZDRAVIE!

    • 19. 6. 2022
    • Hrnčeky z tvorivej dielne s hlinou sa dostali do finálnej verzie. Naši malí keramikári v nich môžu podávať teplé i studené nápoje.

    • ŠKD – Ekohry v prírode

    • 14. 6. 2022
    • V utorok, 14. júna, si deti z ŠKD spríjemnili popoludnie ekohrami. V príjemnom prostredí sa zabavili, plnili jednotlivé úlohy a pomohli vyčistiť  priestor určený na odpočinok od najrozličnejších odpadkov. Veselí, s dobrým pocitom, že urobili niečo užitočné, sa vrátili do školy.

    • Spišské športové hry detí a mládeže

    • 14. 6. 2022
    • Atletika- Marián Mrovčák- 2. miesto v behu základných škôl na 1000 metrov

     Stolný tenis- Lukáš Šveda- 2. miesto v stolnom tenise žiakov základných škôl.

     Vybíjaná žiačok- tím v zložení: Kristína Ali, Lilien Drlíková, Emma Kukurová, Nela Liptáková, Timea Režnická, Kamila Beláková, Tamara Drusová, Stela Kleinová, Sofia Lesňáková, Eliška Pacanovská- 2. miesto vo vybíjanej žiačok 5. a 6. ročníkov základných škôl.

    • Maksík- matematika hrou

    • 14. 6. 2022
    •  

     11 žiakov 2. a 3. ročníka riešilo v 5.kolách  počas celého školského roka  zaujímavé úlohy v celoslovenskej matematickej súťaži Maksík.  Deti museli  logicky myslieť a čítať s porozumením. Vyriešili mnohé matematické „záhady“.

     Všetci riešitelia boli odmenení diplomom a ceruzkou s logom súťaže. Úspešní riešitelia boli navyše ocenení tričkom s logom súťaže. Sú to:  M. Jančura a A. Slebodník z 2.A, V. Bečarik z 3.A, L. Borecký a T. Hamráček z 3.B.

     Blahoželáme!

    • ŠKD - Divadelné predstavenie

    • 12. 6. 2022

    • Divadlo spod Spišského hradu odohralo pre deti z ŠKD dňa 10. júna v telocvični našej školy rozprávku Jáchymko. Ďakujeme za pekný umelecký zážitok!

      

    • ŠKD - záverečné vystúpenie gymnastiek

    • 12. 6. 2022
    • V rámci telovýchovno- športových aktivít sa deti z ŠKD zúčastnili 7. 6.2022 záverečného vystúpenia gymnastiek.

     Okrem krásneho zážitku si  vyskúšali svoje schopnosti na kladine a pri skokoch z odrazového mostíka.

    • ŠKD - Literárny piknik

    • 9. 6. 2022
    • Vo štvrtok, 9. júna, sme na školskom dvore zorganizovali literárny piknik. Deti z ŠKD si mohli priniesť na čítanie  svoje obľúbené knihy, aj predviesť svoje čitateľské schopnosti ostatným deťom. Aby bol piknik dokonalý, nechýbalo drobné pohostenie.

    • Slávik Slovenska 2022-okresné kolo

    • 6. 6. 2022
    • V máji sa konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022. Naša žiačka Zuzka Hriciskovâ z 5.A triedy sa umiestnila na krásnom 3.mieste. Srdečne jej blahoželáme.

    • Exkurzia Kremnica

    • 6. 6. 2022
    • V utorok 31.5. sme vyrazili do Kremnice rozšíriť si obzory v oblasti finančníctva. Exkurziu sme začali na hrade. Vystúpili sme na kostolnú vežu po 127 točitých kamenných schodoch. Dozvedeli sme sa ako sa v stredoveku trestala krádež, bosoráctvo, či ohováranie. Ďalšou zastávkou bola mincovňa. Videli sme ako sa razia a balia mince. Odprevadili sme peniaze do Guatemaly. Očami 😉.

    • ŠKD - Glazovanie hrnčekov

    • 3. 6. 2022
    • Dňa 3.6. sa vďaka firme Annogallery a ich projektu The Way with Clay uskutočnila ďalšia tvorivá dielňa, počas ktorej si deti z ŠKD krásne vymaľovali vlastnoručne vyrobené hrnčeky z hliny.

    • BOTANIKIÁDA 2022

    • 2. 6. 2022
    • Dňa 1.6.2022 sa dvaja žiaci našej školy Laura Ogurčáková a Leonard Leskovjanský zúčastnili regionálneho kola biologickej súťaže Botanikiáda. 

     BOTANIKIÁDA je určená žiakom 5. ročníka ZŠ.  Pozostáva z online školského kola a regionálneho kola, ktoré sa uskutoční priamo v botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súťaž prebehla v družstvách, deti sa zapojili do rôznych zaujímavých aktivít a reprezentovali príkladne svoju školu. Jednou z úloh bolo zasadenie vlastného kvetu, ktorý si zobrali domov. Ďakujeme obom súťažiacim.

    • Dejepisná exkurzia

    • 2. 6. 2022
    • Vedomostí získané počas vyučovania dejepisu sa podarilo naším ôsmakom zažiť aj autentický na pôde Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Zasadnúť do tých istých lavíc ako svojho času mnohí naši národovci bolo veľkým zážitkom. Exkurzia sa začala návštevou evanjelického kostola, kde absolventi gymnázia vykonávali maturitnú skúšku pred obecenstvom, pokračovala výstupom na arkádovú vežu kostola, prehliadkou expozície v budove Prvého slovenského gymnázia a na záver to bol nezabudnuteľný prechod Slavošovským tunelom, kde ani to najdokonalejšie oko nedokáže preniknúť tmou a tichom na úseku 2,5 km. 

   • ŠKD - Zábavné popoludnie so športovými aktivitami
    • Ľudské práva zo školskej záhrady.

    • 31. 5. 2022
    • Naši ôsmaci sa na hodinách občianskej náuky pokúsili o zobrazenie ľudských práv inštaláciou prírodných materiálov. Nájdete v ich tvorbe právo na život, právo na spravodlivosť, právo na bezpečie a istotu, pravo na vzdelávanie či právo na zdravotnú starostlivosť?

   • ŠKD - Talentová show
    • ŠKD - Talentová show

    • 31. 5. 2022
    • Deti v ŠKD mali možnosť vystúpiť v rámci TALENTOVEJ SHOW, ukázať svoje schopnosti, predviesť  umenie a záľuby, ktorým sa venujú aj mimo školy.