Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  V pondelok 3.septembra 2018 sa brány našej školy opäť otvorili. Začiatok školského roka je veľkým dňom pre všetkých žiakov, no najviac špeciálny je asi pre tých najmladších – prvákov, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc a ktorých čaká významný rok, v ktorom sa naučia písať a čítať a nájdu si veľa nových kamarátov.

  Všetkých našich žiakov srdečne vítame a prajeme im veľa radosti z nových poznatkov a silnú túžbu napredovať po vedomostnej i ľudskej stránke.

 • Zbierka školských pomôcok - poďakovanie

  Slovenská katolícka charita na Slovensku zorganizovala od 1.6.2018 do 31.8.2018 zbierku
  školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov
  na Slovensku. Do zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy. Za štedrosť a ochotné srdce im patrí
  POĎAKOVANIE. Aj týmto málom pomohli prispieť k tomu, aby niektoré deti mohli prísť do
  školy pripravené a získali tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť.

 • BiO

  Dňa 13. a 14. júna 2018 sa žiak Lukáš Zachar zúčastnil celoslovenského kola BiO v odbore geológia a získal 2. miesto. Blahoželáme

 • Beh mestom

  Dňa 1.6. 2018 žiačka 3.A triedy Kristínka Tkáčová  obsadila v silnej konkurencii súťažiacich bežcov na športovom podujatí Beh mestom 2. miesto. Srdečne gratulujeme!

 • Mladí zdravotníci

  Dňa 31.05.2018 sa uskutočnilo územné  kolo (okres SNV, LE, GL) Družstva mladých zdravotníkov (DMZ) I.stupňa - žiaci 3. -  5. ročníkov ZŠ a II. stupňa - žiaci 6. -  9. ročníkov ZŠ, kde:

  - DMZ I.st. v zložení Natália Tkáčová, Anna Marhefková, Sofia Lesňáková, Nina Drusová,  Adriana Marhefková, Mária Hvizdošová získali 1. miesto

  - DMZ II.st. v zložení Peter Marhefka, Sabína Lučivjanská, Lucia Leskovjanská, Alexandra Franková, Martina Dronzeková a Katarína Hvizdošová  získali 2. miesto.

  Mladým zdravotníkom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

   

 • MŠO -hokejbal

  Dňa  05.06.2018 sa konala MŠO pre 1. stupeň ZŠ v HOKEBALe, kde tím našej školy v zložení: Tomáš Hvizdoš, Lenka Lapšanská, Mária Polčíková, Emma Pastvová, Laura Nikorovičová, Maxim Hrušovský, Erich Tripšanský, Marek Majerčák, Samuel Korabský a Alexander Vaľo  obsadili 3. miesto - gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy 

 • Biologická olympiáda

  Dňa 9. 05. 2018 sa žiak Lukáš Zachar ako víťaz okresného kola Biologickej olympiády v odbore geológia zúčastnil krajského kola v Košiciach, kde získal prvé miesto, preto postupuje do celoslovenského kola tejto súťaže. Srdečne mu blahoželáme a držíme palce.

 • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

 • Deň otvorených dverí u hasičov

  Aj tento rok pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána- patróna hasičov, dňa 3.5.2018 pripravilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Deň otvorených dverí. Akcie sa zúčastnili žiaci 2.C, 4.A a 4.B triedy. Ukážkami hasičskej techniky a iných záchranných techník  predviedli deťom časť svojho náročného povolania.

 • Krajské majstrovstvá vv gymnastickom štvorboji

  Dňa 19.04.2018 sa konali krajské majstrovstvá v Košiciach v gymnastickom štvorboji, kde žiačky našej školy:

  - v kategórii B obsadili 2. miesto v zostave Novotná Tia Bernadeta, Antalová Tímea, Lesňáková Sofia, Livorová Marianna, Pagáčiková Laura a

  - v jednotlivcoch obsadila v kat. B:  1. miesto Pagáčiková Laura, 3. miesto Novotná Tia Bernadeta a 4. miesto Antalová Tímea

  Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.

   

 • Prednes ruskej poézie a prózy ARS POETICA

  Dňa 18.4.2018 sa v kaštieli v Smižanoch uskutočnilo Okresné kolo v prednese ruskej poézie a prózy ARS POETICA. Z našej školy sa súťaže zúčastnili: Zuzana Kosturáková z 9.C a Matúš Kažmír zo 7.B triedy.

  Matúš Kažmír obsadil v prednese poézie 1.miesto a postúpil do Celoslovenského finále Puškinovho pamätníka.

  Žiakov pripravila PaedDr. Anna Macková

 • Gymnastický štvorboj

  Žiačky- gymnastky sa zúčastnili  v dňoch 11.04. a  12.04 .2018 na okresných majstrovstvách v Gymnastickom štvorboji.Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili :

  v kat. A - 3. miesto :Mária Polčíková, Natália Adamcová, Kristína Tkáčová, Michaela Krajčiová, Michaela Gerdová

  vkat.B1.-1.miesto:NovotnáTiaBernadeta,Antalová,Tímea,     Vrončová Vanesa,                              Petrášová Michaela,  Lesňáková Sofia,  Livorová Marianna, Pagáčiková Laura

  kat.C-2.miesto: Bakošová Adriana, Tarkovacsová  Tímea, Papcunová Martina,  Fibišová Laura, Kupčíková Eva, Livorová Andrea

  Gratulujeme a ďakujeme gymnastkám za úspešnú reprezentáciu školy.

   

   

   

 • Jarné trhy

  Do galérie Jarné trhy boli pridané fotografie.

 • Dramatizácia rozprávky

  Do galérie Dramatizácia rozprávky boli pridané fotografie.

 • Tvorivá dielňa s hlinou

  Do galérie Tvorivá dielňa s hlinou boli pridané fotografie.

 • Krajské kolo Geografickej olympiády Košice

  Dňa 12.2.2018 sa víťazi Okresného kola Geografickej olympiády presunuli do Košíc, aby sa zúčastnili Krajského kola Geografickej olympiády. Košický kraj zastupovalo 52 žiakov, ktorí v dopoludňajších hodinách riešili teoretické a praktické testy. V kategórii 6.-7. ročník našu školu zastupoval žiak 7.A triedy Matej Grega, ktorý v silnej konkurencii obsadil 4. miesto. Rozdiel medzi prvým žiakom v poradí a umiestnením nášho žiaka boli len dva body.

  Kategóriu žiakov 8.-9. ročník zastupovala žiačka 9.A triedy Stela Čopianová. Vo svojej kategórii obsadila 11.miesto. Obidvaja naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

  Obidvom žiakom srdečne gratulujeme.

  Žiakov pripravila PaedDr. Anna Macková

 • Oznam o zbere papiera
 • Deň finančnej gramotnosti

  S pojmom finančná gramotnosť sa stretávame takmer dennodenne.Na našej škole žiaci 1. stupňa v rámci Dňa finančnej gramotnosti (28.3.) realizovali  aktivity zamerané na zvýšenie finančnej vzdelanosti. Venovali  sa pojmom: eurobankovky a euromince, banky, kreditné karty, nákup, príjem,výdaj, plánovanie a hospodárenie, hodnoty a potreby.

 • Slávik Slovenska

  Krásne melódie slovenských ľudových piesní zazneli opäť dňa 22. 3. 2018 na školskom kole speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Našu školu v obvodnom kole bude v 1. kategórii reprezentovať žiačka 
  K. Tkáčová z 3.A  a v 3. kategórii Simona Hricisková zo 7. C triedy.

 • Expedícia Wieliczka, Wroclaw

  Dňa 23.-24.3.2018  sme sa  v rámci projektu eTwinning  zúčastnili exkurzie do Wieliczky a Wroclawi. Hlavný program dňa 23.3.  bola prehliadka soľnej bane. Po prehliadke sme ostali v bani aj cez noc - bol to krátky ozdravný pobyt  s efektom na horné a dolné cesty dýchacie. Dňa 24.3 sme sa po raňajkách presunuli do Wroclawi, kde sme si pozreli Afrikárium – tropickú faunu a flóru z Afriky (Oceanárium a Tropikárium pod jednou strechou). V nočných hodinách sme sa vrátili domov plní dojmov a zážitkov z vydarenej exkurzie.

strana: