Navigácia

 • Slávik Slovenska 2019

  V obvodnom kole speváckej súťaže nás úspešne reprezentovali žiačky: Z. Hricisková (2.A),  K. Tkáčová ( 4.A) a S. Hricisková (8.C).

  15.5. 2019 sa v koncertnej sále Reduty konalo okresné kolo tejto súťaže,kde v I. kategórii  získala žiačka Zuzka Hricisková  2. miesto.

 • Botanikiáda 2019

  Dňa 29.5.2019 sa dvaja žiaci 5. ročníka zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Košiciach v Botanickej záhrade. Po úspešnom  absolvovaní online testu, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 5. ročníkov na našej škole na hodine Biológie,boli dvaja najúspešnejší pozvaní na regionálne kolo do Košíc.V Botanickej záhrade mali žiaci pripravené stanovištia, kde riešili biologické teoretické aj praktické úlohy. Žiaci odchádzali domov obohatení o nové vedomosti a nový kvietok :-). Prajeme si aby sme sa mohli takýchto podujatí zúčastňovať aj naďalej pretože obohacujú školský vyučovací proces a prinášajú nový pohľad na Biológiu ako  predmet a vedu.

 • Prváci- prvá návšteva knižnice

  Do galérie Prváci- prvá návšteva knižnice boli pridané fotografie.

 • Pieskovanie

  27.5.2019 relax spojený s kreatívnou tvorbou zažili žiaci 1.A,1.B, 2.A,2.B, 3.A a 4.B.  Pod vedením lektora zo Žiliny vytvorili výtvarnou technikou  Ikasand obrázky  z farebných pieskov aj tí, ktorí si myslia, že kresliť nevedia.  Z  výsledku práce boli všetci príjemne prekvapení.

 • Mladí zdravotníci

  Dňa 22.05.2019 sa uskutočnilo územné  kolo (okres SNV, LE, GL) Družstva mladých zdravotníkov (DMZ) I.stupňa - žiaci 3. -  5. ročníkov ZŠ a II. stupňa - žiaci 6. -  9. ročníkov ZŠ, kde:

  - DMZ I.st. v zložení  Nina Drusová, Adriana Marhefková, Tomáš Hvizdoš, Daniela Tkáčová, Mária Hvizdošová, Andrej Beskyd získali 3. miesto,

  - DMZ II.st. v zložení Lucia Leskovjanská, Alexandra Franková, Martina Dronzeková, Anna Marhefková, Oliver Slivka získali 2. miesto

  Mladým zdravotníkom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Zdravotníkov pripravovala: A.Puhallová

 • Vyhodnotenie zberu papiera jar 2019

  Vyhodnotenie zberu papiera jar 2019

  jarny_zber_2019.docx Umiestnenie_jednotlivcov_JAR_2019.docx

 • Výstava "Motýle exotických trópov 2019"

  Dňa 17.5 2019 sa 16 žiakov našej školy s p.uč. Kováčikom zúčastnilo miniexkurzie na výstave „Motýle exotických trópov 2019“, ktorá sa uskutočnila v Botanickej záhrade v Košiciach. Videli sme cudzokrajné motýle, ktoré voľne poletovali v skleníku, tropické a subtropické rastliny, zažili  dusno dažďového pralesa a v uliciach Košíc privoňali k atmosfére Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

 • Shakespearov memoriál

  Dňa 10. mája 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespearov memoriál, kde si žiaci 1. a 2. stupňa vyskúšali svoju zručnosť v prednese anglickej poézie a prózy a navyše zistili, že učiť sa anglický jazyk je zábavné.

 • Návšteva dopravného ihriska
 • Hasiči

  Do galérie Hasiči boli pridané fotografie.

  Práca hasiča je ťažká, náročná, nebezpečná a veľmi dôležitá. O tom sa presvedčili žiaci 1.B triedy pri príležitosti Krajskej súťaže HaZZ, ktorá sa konala dňa 7.5. 2019. Prezreli si zásahy hasičských tímov pri vyslobodovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, súčasne sa dozvedeli viac o hasičskej technike. Tú si mohli vyskúšať aj na "vlastnej koži."

 • Voda- vzdelávací progam

  Do galérie Voda- vzdelávací progam boli pridané fotografie.

 • Na bicykli bezpečne

  30.4.2019  žiaci Samuel Hanzely, Simon Kampczyk, Vanesa Vrončová, Mária Hvizdošová  ( 5.A a 5.B) reprezentovali našu školu v súťaži NA BICYKLI BEZPEČNE. Umiestnili sa na 1. mieste. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

 • Oznam o zbere papiera jar 2018-19
 • Exkurzia Čierny Balog - Lesnícky skanzen

  24.4.2019 sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili exkurzie z predmetu Biológa.Cieľom exkurzie bolo prakticky preveriť teoretické vedomosti z Biológie. Žiaci mali možnosť vyrobiť si prívesok s logom lesy SR, ktorí im umožnili žiaci Strednej lesníckej školy z Liptovského Hrádku, ktorí v lesnom skanzene mali interaktívne stánky z dôvodu akcií Apríl – Mesiac lesov. Mali sme prehliadku lesnej obory, kde je chovaný Daniel škvrnitý a iná zver. Potom sme prešli náučným chodníkom, kde si žiaci vo forme kvízu mali možnosť preveriť svoje vedomosti a získať nové poznatky. Oddychová časť altánok, kde sme si spravili krátke občerstvenie, mala taktiež edukatívny charakter. Povrchová doska stolov mala obrázkový charakter, kde na  každom stole boli rôzne fotografie rastlín, stromov, krov a vtákov z lesného ekosystému. Lesným vláčikom sme sa potom prepravili do cieľovej stanice a ukončili exkurziu. 

  Exkurzia splnila svoj účel a poslanie. Žiaci sa vrátili domov obohatení o nové zážitky a poznatky a hlavne  mali možnosť si preveriť svoje vedomosti v praxi.

   

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  9. apríla 2019 prebehlo okresné kolo matematickej olympiády pre ročníky 6. – 8. Najlepšie výsledky dosiahli: v kategórii Z6 – Natália Tkáčová 1. miesto, v kategórii Z7 – Paulína Tkáčová 6. miesto a v kategórii Z8 Matej Grega 2. miesto. Ďalej školu reprezentovali aj Anna Marhefková a Lucia Zacharová. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • DEŇ ZEME na Ďurkovci

  Do galérie DEŇ ZEME boli pridané fotografie.

  Žiaci 1.A a 1. B si 17.4.2019 pripomenuli Deň Zeme. Strávili príjemné dopoludniev lokalite Ďurkovec pri Spišských Tomášovciach. Členka OZ Verbum Bonum ich poučnými a zábavnými aktivitami oboznámila so zvláštnosťami tejto lokality ( kameňolom, prírodná hvezdáreň, živé lúky ). Ďurkovec je Územie európskeho významu na ochranu lúčnych biotopov a sysľa pasienkového, o čom sa mohli presvedčiť aktívnym prikrmovaním sysľov pri ich norách.

 • Voda- vzdelávací program

  " V dome počuť kvapky vody pravidelne vyhrávať. Niekto asi zabúda, kohútiky zatvárať!" ........žiaci 1.B triedy a krúžku Vševedko sa v mesiaci apríl zúčastnili vzdelávacieho programu Voda, ktorý pre nich zorganizovali pracovníci  zoologickej záhrady. Dozvedeli sa mnoho užitočných informácií o vode, ochrane vody, vodných živočíchoch a prezreli si pavilón Aquaterra.

 • Slávik Slovenska 2019

  Krásne melódie slovenských ľudových piesní zazneli opäť dňa 26.3.2019  na školskom kole speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Našu školu v obvodnom kole bude v 1. kategórii reprezentovať žiačka Z. Hricisková z 2.A, v 2. kategórii žiačka K. Tkáčová zo 4.A  a v 3. kategórii S. Hricisková z 8. C triedy.

 • Slávik Slovenska

  Do galérie Slávik Slovenska boli pridané fotografie.

 • PYTAGORIÁDA – okresné kolo

  V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Aj v tomto školskom roku boli naši žiaci úspešní. Najlepšie umiestnenie dosiahol Mihalko Matúš (1. miesto) v kategórii P3 a Tkáčová Paulína (2. miesto) v kategórii P7. Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli v kategórii P3 – Hovančík Erik, Karpiš Jakub, v kategórii P4 – Jurčišin Marek, Marhefková Adriana, Karabin Alex, Dzurendová Nella, v kategórii P5 – Lusk Pavel, Hanzely Samuel, v kategórii P7 – Kočíková Klára, v kategórii P8 – Jankovčin Matúš, Marhefka Peter. Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

strana: