Navigácia

Pracovné ponuky

Voľné pracovné miesta

Vedenie školy oznamuje, že od 1.8.2019 má 2 voľné pracovné miesta na pozíciu upratovačky, Pitoňáková. Oznam uverjnený 2. 07. 2019