Navigácia

Výchovný poradca informuje

Vážení rodičia deviatakov!

 DŇA  3. 4. 2019  SA  USKUTOČNÍ  TESTOVANIE 9 - 2019!

 

Príchod žiakov do školy je 7, 40, záver testovania  je podľa zaradenia do testovanej skupiny. Bližšie informácie nájdete na  www.nucem.sk.

 

S úctou

 PhDr. L. Smolejová, vých.p.