Navigácia

Informácie pre stravníkov školskej jedálne PRIHLÁSENIE /ODHLÁSENIE STRAVY CEZ INTERNET Zákaz odoberania stravy zo šj do obedára POZOR! Nezaplatená strava ŽIACI POUŽÍVAJTE ČIPY!!!

Oznamy ŠJ

POZOR! Nezaplatená strava

Dovoľujeme si upozorniť rodičov, aby si vo vlastnom záujme odkontrolovali či zaplatili svojim deťom stravu v školskej jedálni. Poplatky za stravu bolo potrebné na základe zápisného lístka uhradiť do 25.augusta 2019 pre 1.stupeň 27,60 EUR a pre 2.stupeň 29,20 EUR. Nie všetci rodičia tak urobili a preto Vám oznamujeme, že od 9.septembra t.j. pondelok pozastavujeme stravu žiakom kde evidujeme nedoplatky. Odporúčame doniesť ukázať doklad o zaplatení (kancelária vedúcej šj) do piatka 6.9. nakoľko prevody z bánk a pošty trvajú niekoľko dní.