Navigácia

Rodičovské združenie

školský rok 2017/18

 

Názov: Združenie rodičov pri Základnej škole na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi

              Adresa: Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves

              IČO: 35563907

 
 

 

 

              Schválenie rodičovského príspevku pre šk. rok 2018/19:

Schválená výška príspevku: 10€ na prvé dieťa, 7€ za každé ďalšie dieťa

Termín zaplatenia: do 31.10.2018 (vyzbierajú triedni učitelia)

Prosíme rodičov, aby dodržali termín zaplatenia.

 

             Hygienický program školy pre šk. rok 2018/2019:

Zakúpenie  náhradných náplní do dávkovačov mydla + papierové utierky do tried.

              Schválená výška príspevku: 2,50€/žiaka

              Termín zaplatenia: do 31.10.2018 (vyzbierajú triedni učitelia)

Prosíme rodičov, aby dodržali termín zaplatenia.

 

 Prosíme Vás, aby ste viedli deti k úspornému používaniu hyg. potrieb a k udržiavaniu  čistoty v triedach a

 na spoločných sociálnych zariadeniach.