Navigácia

Výchovný poradca informuje

QR kód...

Keďže v novom školskom roku 2018/19 si budú Vaše deti vyberať strednú školu, v ktorej budú chcieť študovať, okrem konzultácií so mnou - podľa dohody - je možné získať informácie o stredných školách  aj prostredníctvom QR kódu. Viac informácií dostanú žiaci na triednických hodinách a prosím, aby čítali aj novinky na nástenke výchovného poradcu.

 

PhDr. Lucia Smolejová, vých.poradca