Navigácia

Informácie pre stravníkov školskej jedálne PRIHLÁSENIE /ODHLÁSENIE STRAVY CEZ INTERNET Zákaz odoberania stravy zo šj do obedára Odhlasujte cez SMS správy ŽIACI POUŽÍVAJTE ČIPY!!!

Oznamy ŠJ

Informácie pre stravníkov školskej jedálne

Výška stravného od 01.septembra 2019 je vo výške pre I. stupeň 1,58  EUR

                                                                                      pre II.stupeň  1,66 EUR

                                                                      zamestnanci ZŠ a ZUŠ  2,66 EUR

                                                                             dôchodcovia           2,66 EUR

Úhrada stravného: mesiac vopred, najneskôr do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca. Úhradu môžete realizovať platbou na pošte - cez internet banking - priamo v banke vkladom na účet PRIMA banka - IBAN SK26 5600 0000 0075 2502 4007, alebo si zadáte vo Vašej banke trvalý príkaz.

Odhlásenie/ prihlásenie zo stravy: aj v aktuálny deň DO 8,00 hod. - telefonicky 053-4465803,mobil 0911 350 253, on-line na web-stránke školy, alebo osobne v kancelárii vedúcej ŠJ či priamo v jedálni - na výdajovom okienku je zošit na vyhlasovanie alebo prihlasovanie stravníkov.             PO 8,00 hod. NEODHLASUJEME !  Normuje sa a vydáva tovar na varenie. Ak nestihnete obed včas odhlásiť, môžete si po neho prísť so svojim obedárom do jedálne.   Na ostatné dni kedykoľvek počas dňa od 7,00 - 15,00 hod.

Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Výdaj stravy:  elektronický systém výdaja - komplexné počítačové spracovanie = každý stravník obdrží bezkontaktný čip v hodnote 3,00 EUR. Čip bude slúžiť po celú dobu školskej dochádzky do jedálne ako  osobný preukaz stravníka. Žiak je povinný ho nosiť so sebou na obed !!!           V prípade zabudnutia čipu stravník o jedlo nepríde, od vedúcej ŠJ dostane náhradný lístok a obed mu bude vydaný. V prípade straty čipu stravník nepríde o cenu  zakúpených obedov, ale bude si musieť kúpiť nový čip. Strata čipu sa musí ihneď nahlásiť u vedúcej ŠJ, ktorá ho zablokuje.

Výdaj obedov je od 11,45 hod.  do  14,00 hod.

Žiak má nárok na obed v školskej jedálni len v čase jeho pobytu v škole. ak nie je v škole - nemá nárok na obed. (Zákon č.245/2008, odst.1 - školský zákon a Vyhl.č.330/2009, §2, odst.1a - o zariadení školského stravovania.

 

 

Na akékoľvek dotazy - nejasnosti - pripomienky Vám radi odpovieme v kancelárii vedúcej ŠJ, alebo telefonicky na čísle 053-4465803 v čase od 7,00 - 15,00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Heidi Kuchárová, vedúca ŠJ