Navigácia

Zaujímavé linky

Zaujímavé linky

www.spisskanovaves.eu - stránka nášho mesta

www.minedu.sk - stránka ministerstva školstva

www.statpedu.sk - stránka ŠPÚ

www.nucem.sk - stránka NÚCEM

www.zborovna.sk -portál pre učiteľov

www.bezkriedy.sk - portál pre žiakov

www.skolahrou.sk - súťaže a hry pre deti

www.bezpecnenainternete.sk

www.zodpovedne.sk

www.pomoc.sk

www.iuventa.sk - Slovenský inštitút mládeže Bratislava

www.zachranari.sk - stránka o záchrannom systéme SR

www.linkadeti.sk - linka Detskej Dôvery

http://www.relaxweb.sk - sudoku, osemsmerovky a maľované krížovky

www.ldi.sk - linka Detskej Istoty

 

116 111 - bezplatná non-stop telefonická linka pomoci pre deti na Slovensku