• "Potulky s hotelákmi"

    • 1. 10. 2019
    • Dňa 27.9.2019 prebiehal na našej škole športový deň "be active". Žiaci 8. B využili ponuku Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi a strávili tento deň v centre mesta SNV. Študenti hotelovej akadémie pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu si pripravili a zrealizovali prehliadky historického centra v Spišskej Novej Vsi. Na konci prehliadky centra mesta kde nám študenti porozprávali o histórii radnice, provinčného domu, navštívili sme evanjelický a rímskokatolícky kostol a budovu Reduty v meste  si naši žiaci overili svoje vedomosti v malom kvíze. Úspešní riešitelia boli odmenení. Hodnotíme túto aktivitu študentov Hotelovej akadémie v SNV ako veľmi prínosnú na obohatenie výučby predmetov dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka , geografia.

    • Biela pastelka

    • 30. 9. 2019
    • Aj naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka , ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Žiaci počas vyučovania  a pobytu v ŠKD, mali možnosť získať nové vedomosti a skúsenosti o spôsobe života  slabozrakých a nevidiacich ľudí.

    • BeActive - Európsky týždeň športu

    • 29. 9. 2019
    • Všetky školy na Slovensku mali aj tento rok opäť možnosť sa aktívne zapojiť do Európskeho týždňa športu jednoduchou formou zorganizovania športového podujatia pre svojich žiakov a učiteľov v termíne od 23. do 30. septembra 2019. Naša škola sa do podujatia zapojila  26. a 27.9 2019.

     https://www.tyzdensportu.sk/

    • Exkurzia

    • 26. 9. 2019
    • 25.septembra 2019 žiaci 9. ročníkov našej školy absolvovali biologicko-technickú exkurziu. V neďalekých Gánovciach pri Poprade navštívili  archeologické nálezisko travertínov z nich najznámejšiu travertínovú kopu Hrádok odkiaľ pochádza najznámejší výliatok mozgovne neandertálskeho človeka. Po rannej  prehliadke v prírode sme sa presunuli do Svitu, kde sme absolvovali exkurziu v známom podniku Tatrasvit. V sprievode p. Antala žiaci mali možnosť nahliadnúť do výrobného procesu ponožiek v priamom prenose počas pracovnej smeny. Podnik Tatrasvit ako jeden z mála si zachoval aj po revolučných rokoch svoj trend kvality a je známy v širokom okolí.Žiakom sa exkurzia v podniku veľmi páčila a uvítajú dalšie exkurzie podobného charakteru.

    • Účelové cvičenie v prírode

    • 26. 9. 2019
    • Tak ako každý rok, aj tentokrát sme sa v septmebri zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Tento rok mali žiaci možnosť prakticky si overiť svoje vedomosti a zručnosti v areáli strelnice. Žiaci prechádzali jednotlivými stanovištiami  zdravotnej prípravy, lukostreľby, streľby zo vzduchovky a pištole. Vyskúšali si svoje zručnosti pri hode granátom a zmerali sily pri preťahovaní lanom. Poďakovanie patrí všetkým pedagogom, ktorí pripravili toto cvičenie v prírode a taktiež dakujeme za možnosť stráviť deň v  streleckom areáli

   • Pomôžeme našej planéte
    • Pomôžeme našej planéte

    • 23. 9. 2019
    • Dňa 11.9. 2019 zorganizovala Zoologická záhrada Spišská Nová Ves v našej škole  vzdelávací program  „ Pomôžme našej planéte “. Program mal nasledovné časti: prezentáciu o odpadoch, náučné video ako triediť odpad a reálne triedenie odpadu v triede. Cieľom tohto programu bolo, aby  žiaci 1.A a 1.B triedy nadobudli vedomosť o tom aké dôležité je triediť odpad a správať sa k prírode s úctou. Na záver čakalo pre prváčikov prekvapenie v podobe živého zajačika.   Zodpovedné: uč. A. Puhallová, uč. B. Sitková

   • Triedime odpady v rámci RECYKLOHIER
    • Triedime odpady v rámci RECYKLOHIER

    • 11. 9. 2019
    • Naša škola pokračuje v  školskom recyklačnom programe Recyklohry. Program zaisťuje zber a recykláciu :

     • elektrozariadení(starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie- klávesnicu, myš, MP3 prehrávač, varnú kanvicu, kulmu, fén atď.).
     • znehodnotených batérií rôznych druhov /z mobilných telefónov, notebookov, tužkové, guľaté a pod./

     V rámci projektu Recyklohry je naša škola vybavená:

     • zbernou nádobou na elektrozariadenia, ktorá je  umiestnená  pri šatníkových skrinkách  na prízemí.
     • boxy na zber batérií sú umiestnené na chodbách pri šatníkových skrinkách na každom poschodí.
   • Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020
    • Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020

    • 27. 8. 2019
    • Slávnostný začiatok školského roka 2019/2020 sa bude konať na zadnom školskom dvore dňa 2.9.2019 o 8:30.

     Utorok 3. septembra 2019

     1. a 2. vyučovacia hodina - školský poriadok, oboznámenie o BOZP

     Ďalšie vyučovanie - podĺa rozvrhu hodín

    • Slávnostné ukončenie školského roka

    • 30. 6. 2019
    • 28. júna 2019 sme sa ráno o 8:30 hodine stretli na zadnom dvore ZŠ Levočská 11, aby sme ukončili a vyhodnotili našu celoročnú prácu a rozlúčili sa so žiakmi 9.A, B a C triedy.

    • Slávik Slovenska 2019

    • 10. 6. 2019
    • V obvodnom kole speváckej súťaže nás úspešne reprezentovali žiačky: Z. Hricisková (2.A),  K. Tkáčová ( 4.A) a S. Hricisková (8.C).

     15.5. 2019 sa v koncertnej sále Reduty konalo okresné kolo tejto súťaže,kde v I. kategórii  získala žiačka Zuzka Hricisková  2. miesto.

    • Botanikiáda 2019

    • 5. 6. 2019
    • Dňa 29.5.2019 sa dvaja žiaci 5. ročníka zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Košiciach v Botanickej záhrade. Po úspešnom  absolvovaní online testu, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 5. ročníkov na našej škole na hodine Biológie,boli dvaja najúspešnejší pozvaní na regionálne kolo do Košíc.V Botanickej záhrade mali žiaci pripravené stanovištia, kde riešili biologické teoretické aj praktické úlohy. Žiaci odchádzali domov obohatení o nové vedomosti a nový kvietok :-). Prajeme si aby sme sa mohli takýchto podujatí zúčastňovať aj naďalej pretože obohacujú školský vyučovací proces a prinášajú nový pohľad na Biológiu ako  predmet a vedu.

    • Pieskovanie

    • 29. 5. 2019
    • 27.5.2019 relax spojený s kreatívnou tvorbou zažili žiaci 1.A,1.B, 2.A,2.B, 3.A a 4.B.  Pod vedením lektora zo Žiliny vytvorili výtvarnou technikou  Ikasand obrázky  z farebných pieskov aj tí, ktorí si myslia, že kresliť nevedia.  Z  výsledku práce boli všetci príjemne prekvapení.

   • Mladí zdravotníci
    • Mladí zdravotníci

    • 28. 5. 2019
    • Dňa 22.05.2019 sa uskutočnilo územné  kolo (okres SNV, LE, GL) Družstva mladých zdravotníkov (DMZ) I.stupňa - žiaci 3. -  5. ročníkov ZŠ a II. stupňa - žiaci 6. -  9. ročníkov ZŠ, kde:

     - DMZ I.st. v zložení  Nina Drusová, Adriana Marhefková, Tomáš Hvizdoš, Daniela Tkáčová, Mária Hvizdošová, Andrej Beskyd získali 3. miesto,

     - DMZ II.st. v zložení Lucia Leskovjanská, Alexandra Franková, Martina Dronzeková, Anna Marhefková, Oliver Slivka získali 2. miesto

     Mladým zdravotníkom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Zdravotníkov pripravovala: A.Puhallová

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie