• ŠKD - Návšteva Múzea Spiša
    • ŠKD - Návšteva Múzea Spiša

    • 17. 1. 2020
    • Deti 1. a 5. oddelenia ŠKD navštívili 15.1. Múzeum Spiša, kde sa mohli dozvedieť, ako vyzeral fotoateliér v minulosti, ako vznikali fotografie, pri akých príležitostiach sa ľudia fotografovali a ako sa obliekali. Niektoré deti si aj zapózovali s historickými rekvizitami.

     fotoalbum

   • ŠKD - Vianočné trhy
   • ŠKD - Návšteva múzea, TRADIČNÉ VIANOCE
    • ŠKD - Návšteva múzea, TRADIČNÉ VIANOCE

    • 31. 12. 2019
    • Predvianočné chvíle sme si s deťmi zo 7. odd. školského klubu spríjemnili návštevou múzea. Ďakujeme pani Mgr. Danke Rosovej, ktorá nám veľmi pekne priblížila vianočné zvyky a tradície našich predkov, tradičné jedlá, vznik adventného kalendára, vianočných ozdôb, salóniek, pohľadníc, čary na Luciu, Ondreja ... 

      

     fotoalbum

   • Vianočná besiedka v ŠKD
    • Vianočná besiedka v ŠKD

    • 21. 12. 2019
    • Žiaci z 2. a 6. oddelenia si spríjemnili predvianočný deň Vianočnou besiedkou. Deti si pripravili vianočné pesničky a básničky, ale aj hranie na hudobnom nástroje. Na konci sme sa pohostili medovníčkami a rozdali si Vianočné pozdravy. Ďakujeme za pekné a veselé spestrenia dňa.

     fotoalbum

    • Vianočné prekvapenie

    • 20. 12. 2019
    • Žiaci 4. C si v posledný vyučovací deň r. 2019 pripravili malé vianočné prekvapenie. Spolužiakom a kamarátom z 1. stupňa pripravili milé vianočné  divadielko. Skvelé herecké výkony doplnili spevom, tancom  a improvizáciou. ďakujem za krásny umelecký zážitok.

   • Geografická olympiáda
    • Geografická olympiáda

    • 19. 12. 2019
    • Dňa 2.12.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. V kategórii G (5. ročník) sa na prvom mieste umiestnil Tomáš Hvizdoš (5.B), na druhom mieste Nella Dzurendová (5.B) a na treťom mieste Maximilán Slivka (5.B). V kategórii F (6. a 7. ročník) obsadila prvé miesto Mária Hvizdošová (6.A) a druhé miesto Zuzana Karasová (7.B). Víťazmi kategórie E (8. a 9. ročník) boli Matej Grega (9.C) na prvom mieste, Dávid Hudy (9.C) na druhom mieste a Lucia Legátová (8.B) na treťom mieste. Výhercom gratulujeme.

    • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok

    • 18. 12. 2019
    • Vianočné obdobie je časom, keď majú ľudia k sebe bližšie......

     Emmka Dzurendová so svojimi spolužiakmi z 3. B sa s chuťou zapojili do mestského projektu

     Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok. Drobnými vianočnými darčekmi potešili babičky a deduškov v Domove dôchodcov.

   • ŠKD - Vianočná sviečka
    • ŠKD - Vianočná sviečka

    • 14. 12. 2019
    • Deti 1. oddelenia ŠKD si 10. decembra vyrobili originálne svietidlá s vianočnou tematikou. V diskusii sa dozvedeli aj niečo o histórii výroby sviečok, ich využití v minulosti a prínose pre navodenie pokojnej atmosféry vo sviatočných chvíľach.

     fotoalbum

      

   • Zdobenie medovníkov
    • Zdobenie medovníkov

    • 14. 12. 2019
    • Dňa 12. decembra si žiaci z 2. oddelenia a 6. oddelenia spríjemnili popoludňajší deň, zdobením medovníkov a tak vznikli krásne maškrty. Každý si odniesol zopár domov. Zdobenie medovníkov sme si spestrili vianočnými koledami a pesničkami.

     fotoalbum

    • Korčuliarsky kurz

    • 11. 12. 2019
    • Žiaci 2. B absolvovali v prvý decembrový týždeň za pomoci skúsených trénerov základy korčuľovania na spišskonovoveskom zimnom štadióne. Tréneri s veľkou dávkou trpezlivosti naučili druhákov všetko , čo má správny korčuliar vedieť. Ďakujeme STEZ!

   • Môj priateľ delfín
    • Môj priateľ delfín

    • 11. 12. 2019
    • Žiaci 5. odd. ŠKD, 3. A a 3. B triedy sa v mesiaci november zúčastnili projektu Môj priateľ – delfín skákavý. Stretnutia viedla MUDr. Eleonóra Lukáčová. Cieľom projektu bolo priviesť žiakov k láske a úcte nie len voči týmto „anjelom morí a oceánov“, ale ku všetkým živým tvorom na našej planéte. Svoje získané vedomosti žiaci využili pri tvorbe výtvarných projektov. Milej „tete Norike“ veľmi pekne ďakujeme za pútavé rozprávanie i za prinesené posolstvo delfína z Bahar Ic- Caghaq.

      

   • ROZPRÁVKOVÝ PROJEKT ŽIAKOV 5.B – ČAROVNÁ PALIČKA
    • ROZPRÁVKOVÝ PROJEKT ŽIAKOV 5.B – ČAROVNÁ PALIČKA

    • 9. 12. 2019
    • Žiaci 5.B triedy vytvorili a zahrali divadelnú rozprávku ČAROVNÁ PALIČKA. Vymysleli scenár, rozdelili herecké úlohy, pripravili si kostýmy a režírovali si rozprávku. Projekt vznikol na hodine slovenského jazyka a vo voľnom čase žiakov. Slávnostná premiéra bola na Mikuláša 6.12.2019, na ktorú boli pozvaní žiaci 4. ročníka s p. učit. a vedenie školy. Tešíme sa z mladých talentov.

     fotoalbum

    • Naše mesto

    • 25. 11. 2019
    • Dňa 22.11.2019 sa žiaci Šimon Rosa, Matúš Mihalko a Marián Jaško zo 4.C zúčastnili podujatia Naše mesto, ktoré bolo venované 100. výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika.  Študenti Hotelovej akadémie sprevádzali žiakov  pri prehliadke pamätných miest v našom meste spojených s rodinou Štefánika. V Múzeu Spiša si prezreli výstavu „100 rokov bez Štefánika“.   Toto poznávanie prinieslo rôzne pohľady na túto významnú osobnosť slovenských dejín.

  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie