• VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

    • 16. 12. 2021
    •  

     Vyhodnotenie tried:                                                                  Jednotlivci: 

     1. miesto - 6. B - 1 394,5 kg                                                         Rochová Karolína - 6. B - 600,0 kg

     2. miesto - 3. A -     855,0 kg                                                         Kalousek Tomáš - 5. B - 353,5 kg

     3. miesto - 7. B -     686,0 kg                                                         Kellner Tomáš - 7. C - 272,0 kg

     Odmeny pre triedy a jednotlivcov odovzdáme v januári 2022. 

     Odmenení budú aj žiaci, ktorí doniesli viac ako 100 kg papiera.

     Všetkým, ktorí sa do zberu zapojili úprimne ďakujeme.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • 9. 12. 2021
    • Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

     Kategória 1A:

     1. miesto – Tomáš Kellner, 7.C
     2. miesto – Leo Antonický, 7.A

     Kategória 1B

     1. miesto – Natália Tkáčová, 9.B
     2. miesto – Anna Marhefková, 9.B

     Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

   • ŠKD - zdravotnícka beseda
    • ŠKD - zdravotnícka beseda

    • 6. 12. 2021
    • Deti 3. a 6. oddelenia ŠKD sa zúčastnili zdravotníckej besedy, ktorá sa konala na školskom dvore. Pod vedením PaedDr. A. Puhallovej sa oboznámili so zásadami ošetrenia drobných poranení. Na záver besedy boli pripravené aktivity nadväzujúce na DEŇ BIELEJ PASTELKY.

    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

    • 1. 12. 2021
    • Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila Olympiáda v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili a zmerali si svoje vedomosti s tými najlepšími. V kategórii 1A (5.,6.,7. ročník) sa na prvých miestach umiestnili:

     1. Bruno Šáfran (7.C)

     2. Adriána Marhefková (7.B)

      3. Daniela Tkáčová (6.C)

     V kategórii 1B (8. a 9. ročník) mali najlepšie výsledky:

     1. Natália Tkáčová (9.B)

     2. Zuzana Anna Karasová (9.B)

     3. Vladimíra Gondeková (9.A)

     Všetkým srdečne blahoželáme a Brunovi a Natálii držíme palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári.

    • Korčuľovanie je zábava

    • 24. 11. 2021
    • Žiaci 3.A a 3.B triedy absolvovali v dňoch 15.11. – 19.11. 2021 korčuliarsky kurz. Kurz viedli tréneri korčuľovania. Na ľade sa žiakom veľmi páčilo a neodradili ich ani pády. Rozžiarené očká, úsmev na tvári prezrádzali radosť z korčuľovania. Myslíme, že sme sa všetci dobre zabavili a skúsili opäť niečo nové.

    • Výtvarné hry a inštalácie na výtvarnej výchove v 8. ročníku

    • 15. 11. 2021
    • Jeseň na našom školskom dvore prináša aj veľa tvorivých nápadov a aktivít počas hodín výtvarnej výchovy. Žiaci 8. ročníka si uvoľnili svoju fantáziu a stali sa z nich tvorcovia krásnych fotografií, na ktorých môžeme vidieť rôzne inštalácie prírodných materiálov a tiež ako zvládli techniku performance. Farby a prostredie školského dvora ich inšpirovalo.

    • Okresné kolo v stolnom tenise žiakov

    • 4. 11. 2021
    • Dňa 25.10.2021 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise, kde sa žiaci našej školy umiestnili na 2. mieste v zložení:

     Šveda Lukáš, Leskovjanský Juraj 9.B a Drlík Alex 8. B.

     Dievčatá v zložení 

     Zacharová Lucia, Marhefková Anna  9.B

     Hvizdošová Maria, Zeleňáková Nela 8.A

     obsadili 4. miesto   

      

     Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

      

   • ŠKD - Október - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
   • ŠKD - Spomíname...
    • ŠKD - Spomíname...

    • 26. 10. 2021
    • Pri príležitosti sviatku Pamiatka zosnulých deti z ŠKD navštívili mestský cintorín, kde na znak úcty ozdobili hroby padlých vojakov vlastnoručne vyrobenými kvetmi a kahančekmi.