Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 82/2014 Slávnostný obed-Deň učiteľov 495,00 s DPH 15.04.2014 LTD s.r.o.,Jarkova 37, Prešov ZO OZ PŠaV
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 04.12.2015 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup.
Zmluva Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu 2 000.00 s DPH 04.05.2012 Embraco Slovakia s.r.o.
Zmluva KING FRUITS 100% prírodná koncentrovaná šťava s DPH 11.04.2016 BTB Slovakia s.r.o., Poprad školská jedáleň pri ZŠ Levočská 11 SNV Heidi Kuchárová vedúca šj
Zmluva Projekt školské ovocie BIGIMI -kúpna zmluva na šk.rok 2012/2013 s DPH 12.06.2012 BIGIMI s.r.o., SNV-projekt školské ovocie ZŠ Levočská 11, školská jedáleň pri ZŠ, Spišská Nová Ves
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu s DPH 15.03.2016 Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, Hutnícka 1, Košice M.Pitoňáková zástup.
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 31.12.2012 BIGIMI s.r.o., čerstvá zelenina a ovocie ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu s DPH 30.10.2015
VO: Súhrná správa 3. štvrťrok 2015 s DPH 30.09.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
Faktúra faktúry - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
Zmluva školský a kancelársky nábytok s DPH 12.12.2014 M. Blaško, Štúr. nábr. 11, SNV
Zmluva Murárske a maliarske práce s DPH 11.12.2014 Štefan Staroň,
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 30.12.2014 BIO-plus, s.r.o. školská jedáleň
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 INMEDIA s.r.o. školská jedáleň
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 Pekáreň Čingov Smižany s.r.o. školská jedáleň
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 Zuzana Kocúrová obchod školská jedáleň
VO: Súhrná správa 4. štvrťrok 2015 s DPH 30.12.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Súhrná správa 2.štvrťrok 2015 s DPH 30.06.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 školský a kancelársky nábytok 4 420,00 s DPH 01.12.2014 Miroslav Blaško, Štúrovo nábr. 24, SNV
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4662