Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 82/2014 Slávnostný obed-Deň učiteľov 495,00 s DPH 15.04.2014 LTD s.r.o.,Jarkova 37, Prešov ZO OZ PŠaV
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Zmluva nákup kancelárskych potrieb s DPH 01.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zakúpenie televíznych prijímačov s DPH 17.12.2013 20.12.2013 20.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prevedenie opravy priestorov škrabky v kuchyni ŠJ s DPH 17.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava vstupnej chodby v priestoroch školskej kuchyne s DPH 17.12.2013 27.12.2013 27.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 zakúpenie jedálenskych stolov a stoličiek do ŠJ 1 000,00 s DPH 20.01.2014 23.01.2014 23.01.2014
Zmluva nákup školských pomôcok a školského nábytku s DPH 12.12.2014 Daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza ZŠ Levočská 11, SNV
Zmluva nákup náplní do zásobníkov a dávkovačov s DPH 10.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výroba a montáž textilných roletiek s DPH 02.12.2013 05.12.2013
Zmluva nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov s DPH 12.12.2014
Zmluva nákup výpočtovej techniky s DPH 12.12.2014
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 BIDVEST Slovakia s.r.o. školská jedáleň
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. školská jedáleň
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 BIGIMI s.r.o. školská jedáleň
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 30.12.2014 ATC - JR, s.r.o. školská jedáleň
Zmluva ŠJ nákup potravín s DPH 29.12.2014 VARTOVNÍK Spišská Nová Ves školská jedáleň
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 oprava obkladu prízemia školy s DPH 17.12.2013 20.12.2013 20.12.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava prístupovej cesty k školskej jedálni s DPH 22.11.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 dataprojektor HITACHI 1 290,00 s DPH 01.12.2014 Daffer spol.s.r.o Včelárska 1 Prievidza
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4573
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie