Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra 138/2014 Čistiace prostr. 36,22 s DPH 23.06.2014 PEDRO Plus, Radlisnkého 17, SNV
Faktúra 129/2014 Zber a vývoz kuch.odpadu/V./ŠJ 12,00 s DPH 11.06.2014 Brantner Sadová 13, SNV ŠJ
Faktúra 130,131,132/2014 Mobily/RŠ/VI. 37,30 s DPH 12.06.2014 Orange Slov., Metodova 8, Bratislava
Faktúra 133/2014 Čistiace prostr./ŠJ 83,18 s DPH 12.06.2014 Pedro Plus, Radlinského 17, SNV ŠJ
Faktúra 134/2014 Mobil/ŠJ/V. 36,97 s DPH 13.06.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
Faktúra 135/2014 Materiál-Projekt 18,50 s DPH 18.06.2014 M.Dronzeková, Hronského 9, SNV
Faktúra 136/2014 Oprava strechy 1 198,78 s DPH 19.06.2014 RN-ROOFS s.r.o.,Železničná 27,Sp.Vlachy
Faktúra 137/2014 Didaktické hry-Projekt 24,49 s DPH 19.06.2014 Nomiland.s.r.o.,Magnezitárska 11, Košice
Faktúra 139/2014 Oprava radiátora 766,92 s DPH 23.06.2014 Správcovská Firma s.r.o., Letná 41, SNV
Faktúra 127/2014 FA-vyučtov.el.en/V./nedopl. 167,20 s DPH 10.06.2014 VSE, Mlynská 31, Košice ZS
Faktúra 140/2014 Čistiace prostr./ŠJ 73,44 s DPH 23.06.2014 ISIS, Lanškrounska 24, Kežmarok ŠJ
Faktúra 141/2014 Služby požiarneho tech./II.Q 2014 150,00 s DPH 23.06.2014 A.Koňak, Za Hornádom 2, SNV
Faktúra 142/2014 Vod.-stoč./VI. 486,23 s DPH 25.06.2014 PVPS, Hraničná 17, Poprad
Faktúra 143/2014 Autobusová preprava žiakov-Projekt 70,00 s DPH 25.06.2014 EUROBUS, Duklianska 47, SNV
Faktúra 144/2014 Obhliadka farmy-Projekt 60,00 s DPH 25.06.2014 AFRA, Odorica 4, Levoča
Faktúra 145/2014 Odbor.lit. 41,20 s DPH 26.06.2014 RAABE, Trnavská cesta 84, Bratislava
Faktúra 146/2014 Revízia schodiskovej plošiny 94,20 s DPH 26.06.2014 LIFTEX, Exnárová 6, Košice
Faktúra 147/2014 Farby 81,27 s DPH 30.06.2014 FARLAZ, Odborárov 41, SNV
Faktúra 128/2014 Ochrana objektu/VI. 13,04 s DPH 10.06.2014 ORPZ, Elektrárenskáč.1, SNV
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4573
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie