Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 39/2013 Odborná lit./ŠJ 43,12 s DPH 26.02.2000 RAABE, Trnavská 84, Bratislava ŠJ
Faktúra 90/2011 Dodávka plynu 3 839,00 s DPH 03.11.2011 SPP
Faktúra 91/2011 Dodávka el.energie 1 504,87 s DPH 09.11.2011 VSE, a.s.
Faktúra faktúry ŠJ - január 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry ŠJ - febrár 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry ŠJ - marec 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry ŠJ - apríl 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry - február 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra faktúry - marec 2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra FA febr. s DPH 22.11.2011
Faktúra 92/2011 Skrinky na PC roletkové 4 080,00 s DPH 25.11.2011 M.Blaško
Zmluva Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora 17 657,59 s DPH 01.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
Faktúra 93/2011 Dodávka el.energie 1 500,00 s DPH 01.12.2011 VSE, a.s.
Faktúra 94/2011 Dodávka el.energie 1 664,18 s DPH 09.12.2011 VSE, a.s.
Faktúra 95/2011 Športové potreby na Tv 2 550,00 s DPH 20.12.2011 Prešport -J.Prokopič
Faktúra 96/2011 Prístroje do ŠJ 2 562,54 s DPH 21.12.2011 GASTRO-GALAXI
Faktúra 97/2011 Oprava chodníkov a úprava zadnej časti škol.dvora 17 657,59 s DPH 21.12.2011 UNISLOV, spol.s.r.o.
Faktúra 98/2011 Montáž rozvodov v učebni 1 997,11 s DPH 22.12.2011 Rev.el.zariadení,P.Darvaši
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4573
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie