Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra 64/2012 Žetóny ŠJ 150,00 s DPH 14.03.2012 JISS, s.r.o.Hollého Prešov
Faktúra 54/2012 Odpad - I.splátka 1.534,79 s DPH 05.03.2012 Mesto, Radničné nám., SNV
Faktúra 55/2012 Elektrická energia-III.2012/preddavok 1 540,00 s DPH 05.03.2012 VSE, Mlynská 31, 04291 Košice
Faktúra 56/2012 Oprava žalúzii 177,00 s DPH 06.03.2012 T.Bartoš, za Kaštielom, 05311 Smižany
Faktúra 57/2012 Telefónne poplatky - február 2012 57,41 s DPH 08.03.2012 Slovak Telekom,Karadžičova10, 82513 Bratislava
Faktúra 58/2012 Vodné-stočnhé/február 2012 333,26 s DPH 08.03.2012 VEOLIA,a.s., Hraničná, 05889 Poprad
Faktúra 59/2012 El energia-február doplatok 107,50 s DPH 09.03.2012 VSE s.s., Mlynská 31, 04291 Košice
Faktúra 60/2012 Tlačivá ŠEVT 215,21 s DPH 09.03.2012 ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 974782 BB
Faktúra 61/2012 Oprava zabezpečovacej signalizácie 181,94 s DPH 12.03.2012 NOVES-invent s.r.o.,Kamenárska 5, SNV
Faktúra 62/2012 Výrub stromov 267,89 s DPH 12.03.2012 b- brantner s.r.o.,SNV
Faktúra 63/2012 Inštalácia nových prograov na PC 109,80 s DPH 12.03.2012 JIS,s.r.o,J.Holléo 8, 08001 PREšOV
Faktúra 65/2012 Ochrana objektu - marec 2012 13,04 s DPH 14.03.2012 OR Policajného zboru, Elektrárenská 1, 05201 SNV
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb-odvoz použitého potravinárskeho oleja ŠJ s DPH 13.03.2012 JOHA Švábska 47 Prešov
Faktúra 66/2012 Služby požiarneho technika I.Q./2012 90,00 s DPH 15.03.2012 A.Koňak, Za Hrnádom, SNV
Faktúra 52/2012 Kancelárske potreby 421,74 s DPH 05.03.2012 DATAS s.r.o., Štefanikovo nám, 052 01 SNV
Faktúra 67/2012 Odbor.literatúra 39,56 s DPH 15.03.2012 RAABE, Štefanovičova, Bratislava
Faktúra 68/2012 Knihy z príležitosti "Dňa učiteľov" 187,04 s DPH 19.03.2012 PARENTES vydav.,Bernolákova 4, Pezinok
Faktúra 69/2012 Mobil - ŠJ 9,38 s DPH 19.03.2012 Slovak-Telekom a.s.,Karadžičova, Bratislava
Faktúra 70/2012 Analýza potravín v ŠJ 24,42 s DPH 22.03.2012 EL SPOL s.r.o.,Radlinského, SNV
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4573
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie