Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra 222/2015 Ochrana objektu/X. 13,04 s DPH 08.10.2015 PZ Elektrárenská, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 210/2015 Pracovná obuv ŠJ 252,00 s DPH 30.09.2015 Ortokomplet, B.Nemcovej1130, SNV ŠJ H.Kucharová ved.Šj
Faktúra 211/2015 Kancelársky materiál 195,40 s DPH 01.10.2015 DATAS, Štef.nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 212/2015 Hygienické potreby 144,00 s DPH 01.10.2015 Kamiko-Hygiene, Kremnička 3, BB M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 213/2015 Služby požiarneho tech./III.Q 150,00 s DPH 01.10.2015 A.Koňak, Za Hornádom, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 214/2015 Odbor.lit./IX. 41,99 s DPH 01.10.2015 RAABE,Heydukova 12, BA M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 215/2015 Čistiace prostr. 284,74 s DPH 01.10.2015 PEDRO-PLUS, Radlinského 17, SNV M.Pitoňákocá zástup.
Faktúra 216/2015 Hygienické a čist.prostr. ŠJ 110,98 s DPH 01.10.2015 Bidvest, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ
Faktúra 217/2015 Plyn/X. 1 660,00 s DPH 02.10.2015 SPP Mlynské Nivy 44, BA M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 218/2015 PC - HP PhoBook RŠ 735,00 s DPH 05.10.2015 SISOFT, Letná 51, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 219/2015 Prelep skiel na dverách 136,80 s DPH 06.10.2015 PROGRUP Duklianska 29, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 220/2015 Vysávač ručný 49,90 s DPH 06.10.2015 Libor Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 221/2015 Hasiace prístroje 42,00 s DPH 06.10.2015 A.Cmorejová, Nemešany 81 M.Pitonáková zástup.
Faktúra 223/2015 Rekondičný pobyt zam.školy/SF 468,00 s DPH 08.10.2015 Rekr.zariadenie OZ PŠsV, Čingov ZŠ/ ZO OZ Mgr.Bartošová, Zahornadska RŠ, predseda OZ
Faktúra 208/2015 Dezinsekcia objektu školy 120,00 s DPH 23.09.2015 Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 224/2015 Oprava tlačiarne 98,60 s DPH 09.10.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 225/2015 Vod.-stoč./IX. 733,12 s DPH 09.10.2015 PVPS Hraničná 17, Poprad M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 226/2015 Telef.poplatok/IX. 48,37 s DPH 09.10.2015 Slovak Telekom, Bajkalská 28, BA M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 227/2015 Kalibrácia váh/ŠJ 42,00 s DPH 09.10.2015 F.Mlynarčík, Štúrovo nábr.13, SNV ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4662