Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Faktúra 1/16 Odborná literatúra - Čo má vedieť mzdová účtovníčka 49,50 s DPH 04.01.2016 Ajfa + Avis, Klemensova 34, Žilina M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 7/16 Mobil - RŠ 10,00 s DPH 15.01.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 6/16 Mobil - RŠ 10,00 s DPH 15.01.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 5/16 Mobil - ŠJ 10,58 s DPH 15.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 4/16 Vývoz kuchynského odpadu/XII. 28,80 s DPH 15.01.2016 Brantner M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 3/16 Plyn/I. 2 477,00 s DPH 15.01.2016 SPP, Mlynské Nivy 44/a, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 2/16 Poplatok za telefón/XII. 47,95 s DPH 07.01.2016 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 337/15 Papier xerox 295,00 s DPH 29.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 9/16 Servisný zásah PTV 24,00 s DPH 18.01.2016 Noves - Invent s.r.o., Kamenárska 5, Spišská Nová Ves M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 340/15 Čistiace prostriedky 101,76 s DPH 29.12.2015 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 339/15 Kancelársky nábytok 430,00 s DPH 29.12.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 338/15 Skrinky do tried 250,00 s DPH 29.12.2015 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 336/15 Kancelársky materiál 158,78 s DPH 29.12.2015 Datas, Štefánikovo námestie 10, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 335/15 Materiál na údržbu 137,35 s DPH 29.12.2015 Nezábudka, Letná 39, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 334/15 Digestor 99,00 s DPH 22.12.2015 Libor Fictum, Zimná 47, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 8/16 Mobil - RŠ 15,00 s DPH 15.01.2016 Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 10/16 Preddavok el. energie/II. 1 420,00 s DPH 18.01.2016 VSE, Mlynská 31, Košice M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 332/15 Počítač + tablet 656,75 s DPH 22.12.2015 Sisoft - Ivan Sejut, Letná 51, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástupkyňa
Faktúra 18/16 Predplatné časopisu "Škola 2016" 23,00 s DPH 27.01.2016 Jurisdat, Ondavská 8, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4662