Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 155/2013 "Projekt Orange"- odliatie zvona 800,00 s DPH 05.08.2013 CAMPANA, Vencova 52, Košice
Faktúra 235/2015 -Vyučtov.el.en./IX., -Preddavok/XI. 967.09+1340.00 s DPH 14.10.2015 VSE Mlynská, Košice M.Pitoňáková zástup.
VO: Súhrná správa 1. štvrťrok 2015 s DPH 30.03.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Súhrná správa 1. štvrťrok 2016 s DPH 31.03.2016 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Súhrná správa 1. štvrťrok 2017 s DPH 28.02.2017 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Súhrná správa 2. štvrťrok 2016 s DPH 30.06.2016 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Súhrná správa 2. štvrťrok 2017 s DPH 15.06.2017 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Súhrná správa 2.štvrťrok 2015 s DPH 30.06.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
Objednávka 173/2012 21.12.2012 3 600,00 s DPH 21.12.2012 VIKTOR - Dostojenského 12, Poprad M.Pitoňáková zástup.
VO: Súhrná správa 3. štvrťrok 2015 s DPH 30.09.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
VO: Súhrná správa 4. štvrťrok 2015 s DPH 30.12.2015 ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
Faktúra 124/12 ALBET - portál pre učiteľov r.2012 95,00 s DPH 21.05.2012 VRANA s.r.o., Horný Val 9, Žilina
Faktúra 161/16 ASC Agenga komplet 2017 349,00 s DPH 23.06.2016 ASC, Svoradova 7/1, Bratislava M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 120/2015 Adventné kalendáre s DPH 10.11.2015 J@B, Šamorín, Vicenzy 2209 ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ
Objednávka 59/2013 Agenda 2014 200,00 s DPH 02.07.2013 aSc Applied Software Consultants. s.r.o. M.Pitoňáková zástup.
Faktúra 140/2015 Agenda ZŠ 2016-softver 349,00 s DPH 22.06.2015 ASC s.r.o., Svoradova7, Bratislava
Faktúra 140/2013 Agenda školy-softver 333,00 s DPH 01.07.2013 ASC s.r.o., Svoradova 7, Bratislava
Faktúra 169/12 Aktual.doplnkov"Praktický spriev.účtovníctvom " 139,17 s DPH 10.07.2012 VERLLAG-DASHOFER, Zelezničiarska 13, Bratislava ZŠ Levočská, SNV
Faktúra 101/12 Aktualizácia "Účtov.súvzťažnosti" 2012 194,30 s DPH 20.04.2012 Verlag Dashofer,vydavateľstvo Bratislava
Faktúra 219/2012 Aktualizácia -VEMA 2012/2013 200,40 s DPH 27.09.2012 VEMA,s.r.o.,Prievozská 14, Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4662