Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Objednávka 193/2016 Koberce - 1.stupeň s DPH 06.12.2016 Koberce Trend, J. Hanulu 57, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 206/2016 Oprava bleskozvodu s DPH 15.12.2016 BBf Elektro s.r.o., Radlinského 17/b, Spišská Nová ves M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 205/2016 Revízia plynových kotlov s DPH 15.12.2016 Igor Oravec, Strakova č. 3, Košice M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 204/2016 Záhradné domčeky s DPH 14.12.2016 Hornbach Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, Bratislava M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 203/2016 Čistiace prostriedky s DPH 14.12.2016 Pedro Plus s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ
Objednávka 202/2016 Toaletný papier s DPH 14.12.2016 Miva Market s.r.o., Mlynská 13, Smižany M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 201/2016 Oprava obkladov na prízemí školy s DPH 14.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 200/2016 Pomôcky - TV s DPH 14.12.2016 Prešport, Ľaliová 1, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 199/2014 Pomôcky - VV s DPH 14.12.2016 Hobby Kreativ, Zimná 65, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 198/2016 Toaletný papier, utierky s DPH 13.12.2016 Kamiko - Hygiene s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 197/2016 Oprava relaxačnej zóny - ŠKD s DPH 13.12.2016 B-komplet, B. Nemcovej 12, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 196/2016 Pomôcky na TV - švédske lavičky s DPH 13.12.2016 Dema Senica a.s., Dlhá Ulica 248/43, Senica M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 195/2016 Oprava tlačiarne a kopírovacieho stroja s DPH 07.12.2016 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 29, Hrabušice M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 194/2016 Čistiaca sada na PC techniku s DPH 06.12.2016 Mgr. Peter Moško, Písecká 9, Veľký Krtíš M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 192/2016 Oprava bojlera s DPH 02.12.2016 Ing. Štefan Staroň, Trieda 1.mája 26, Spišská Nová Ves ŠJ H. Kuchárová vedúca ŠJ
Objednávka 208/2016 Oprava nábytku s DPH 16.12.2016 Miroslav Blaško, Štúrovo nábrežie 11, Spišská Nová Ves M. Pitoňáková zástup.
Objednávka 191/2016 Divadelné predstavenie pre zamestnancov s DPH 02.12.2016 Divadlo Kontra, Za Hornádom 8, Spišská Nová Ves ZŠ, ZO OZ S. Bartošová, M. Zahornadská riaditeľka ZŠ, predseda OZ
Objednávka 97/2015 Rekondičný pobyt zamestnancov školy s DPH 28.09.2015 Dubecký, Chata OZ PŠaV, Čingov ZŠ, ZO OZ Mgr.Bartošová, Zahornádska RŠ, predseda ZO OZ
Zmluva Kúpna zmluva na nákup potravín pre ŠJ na rok 2013 s DPH 31.12.2012 BIGIMI s.r.o., čerstvá zelenina a ovocie ZŠ Levočská 11 SNV - školská jedáleň
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4662