Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra faktúry od 1.5.2011 s DPH 18.11.2011
Objednávka 90/2015 Ručný vysávač s DPH 21.09.2015 Libor Fictum, Zimná 47, SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 100/2015 Kancelársky papier s DPH 01.10.2015 DATAS, Štefanikovo nám., SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 99/2015 Hygienické potreby s DPH 29.09.2015 Kamiko-Hygiene s.r.o., Kremnička, BB M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 97/2015 Rekondičný pobyt zamestnancov školy s DPH 28.09.2015 Dubecký, Chata OZ PŠaV, Čingov ZŠ, ZO OZ Mgr.Bartošová, Zahornádska RŠ, predseda ZO OZ
Objednávka 96/2015 Čistiace a hygienické potreby s DPH 22.09.2015 BIDVEST Piešťanská, Prešov ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ
Objednávka 95/2015 Vnútorná prehliadka kotlov s DPH 22.09.2015 TIP TOP Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 94/2015 Odstránenie nedostatkov revízie VTZ s DPH 22.09.2015 TIP TOP Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 93/2015 Jedálenské kupóny s DPH 21.09.2015 Le Cheque, Tomášiková 23, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 92/2015 Hasiace prístroje s DPH 21.09.2015 Cmorejová, Nemešany 81 M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 91/2015 Pracovná obuv s DPH 21.09.2015 Majster Centrum s.r.o., Zimná 87, SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 89/2015 Elektro oprava s DPH 18.09.2015 Ing.Staroň, Tr. 1.mája, SNV ŠJ H.Kuchárová ved.ŠJ
Objednávka 102/2015 Zakúpenie notebooku s DPH 01.10.2015 Sisoft, I.Sejut, Letná 73, SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 88/2015 Stravovacie žetóny s DPH 16.09.2015 JIS-SK s.r.o.,J.Hollého 8, Prešov ŠJ H.Kucharová ved.ŠJ
Objednávka 87/2015 Verzie VEMA 2015/2016 s DPH 16.09.2015 VEMA s.r.o., Prievozská14, Bratislava M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 86/2015 Revízia VTZ v plyn.kotolni s DPH 16.09.2015 TIP TOP, Džubák, Podunajská 7, SNV M.Pitoňíková zástup.
Objednávka 85/2015 Likvidácia ôs s DPH 16.09.2015 Asanačná skupina DDD, Elektrárenská 7, SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 84/2015 Oprava školského nábytku s DPH 09.09.2015 Blaško, Štúrovo nábr. 2413, SNV M.Pitoňková zástup.
Objednávka 83/2015 Elektromontáž.práce v byte školníka a školy s DPH 09.09.2015 Ing.Staroň, Tr.1.mája SNV M.Pitoňáková zástup.
Objednávka 82/2015 Spotrebný materiál s DPH 09.09.2015 Datas, Štefánikovo nám. 10, SNV M.Pitoňáková zástup.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4573
  • Kontakty

   • Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • levocska11@levocska11snv.sk
   • kancelária 053/4427753 riaditeľka školy Mgr.Silvia Bartošová 053/4299803, 0911 852 130 , zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Alena Minďašová 0911852132 zástupkyňa riaditeľky školy Mgr.Mária Škablová 0911852131 školská jedáleň 0911 350 253 výchovný poradca a špeciálny pedagóg 053/3811884
   • Levočská 11, Spišská Nová Ves
   • 35546051
   • 2021668396
  • Prihlásenie